సాధనతో

0
105

సాధనతో ఆలోచనలు పక్కన పెట్టడమే
సహజత్వానికి దారి!
సహజత్వమే సహజమైన,
నిత్యమైన ఆనందానికి దారి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here