మానసిక గందరగోళం

0
118

మానసిక గందరగోళాన్ని
సమస్యగా పరిగనించి
మరింత పెంచుకోకండి!
జ్ణానితో మాట్లాడం లేదా
సాధన పెంచడం చేస్తే
ఇట్టే పోతుంది!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here