మనలక్ష్యం

0
124

మనలక్ష్యం ఉన్నతమైనది
అయినపుడే
మనచుట్టూ ఉన్నతమైన
వ్యక్తులు,విషయాలు
చేరుతాయి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here