ధ్యానంలో ఆలోచనలు తగ్గాలంటే ఏమి చేయాలి ? How to Reduce thoughts in Meditation ?- Prakruthi Umamahesh

19
8430

ధ్యానంలో ఆలోచనలు తగ్గాలంటే ఏమి చేయాలి ?
How to Reduce thoughts in Meditation ?- Prakruthi Umamahesh(Telugu)
2.Effect of Pyramid in Meditation
3.Effect of Silence in Meditation and daily life
4.Effect of Prakruthi in Meditation
5.Being with nature
6.How to get concentration in Meditation
Prakruthi Meditation Channel(PMC Online)

19 COMMENTS

  1. Breathing problem undi sirSo natural breathing theskolekapotunnanu. meditation kudaratled sir.Give me a suggestion about itPls sir

  2. SIR MEE WHATS UP NUMBER IVVANDI SIR .NAAKU MEDITATION CHEYATAM RAVADAM LEDU .NAGATIVE TOUGHTS CHALA VASTUNNAI PLEASE SIE NANNU GUIDE CHEYANDI SIR

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here