తక్కువగా మాట్లాడాలి!

0
119

చక్కగా వినగలగాలి,
నేర్చుకోవాలి అనుకుంటే
అతి తక్కువగా మాట్లాడాలి !
అర్థం చేసుకోండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here