చెయ్యలేము అనుకున్న పనులు

0
117

చెయ్యలేము అనుకున్న పనులు
చేయటానికి ప్రయత్నించిన ప్రతిసారి
మీ ఆత్మవిశ్వాసం
మరింత పెరుగుతూ పోతుంది!
గుర్తుంచుకోండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here