చిన్న వాళ్ళు

0
169

ఈ ప్రపంచంలో
చిన్న వాళ్ళు ఎవరూ లేరు!
అలా ఎవరైనా కనపడుతున్నారంటే
మనలో చిన్న ఆలోచనలున్నట్లే !
గమనించండి !

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here