గొప్ప బహుమతి

0
193

గుర్తుంచుకోండి!
ఒక్కోసారి మనం కోరుకున్నది
జరగక పోవడమే
ఒక గొప్ప బహుమతి
అవుతుంది!
అది అర్థం కావటానికి
కొంతకాలం పడుతుంది అంతే!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here