గెలిచాడా

0
77

గెలిచాడా లేదా అన్నది కాదు!
ప్రయత్నం చేసిన
ప్రతి ఒక్కడూ వీరుడే!
విజయుడే!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here