ఏది పంచినా

0
200

ఏది పంచినా, పంచుకున్నా
అది సరిగ్గా అందాలి
అంటే
నిస్వార్థం, నిరహంకారం
అతి ముఖ్యం!
గుర్తుంచుకోండి!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here