ఉన్నత లక్ష్యంపై

0
185

ఉన్నత లక్ష్యంపై
దృష్టి ఉంచడమే
ఉన్నతమైన జీవితం అంటే!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here